UNISOFT

Видання книг - важлива і відповідальна справа

Відбувся тренінг "Практична реалізація вимог стандартів ланцюга постачання та використання торгових знаків FSC®"

4

Національне представництво FSC® в Україні виступає постійним органі-затором навчань, тренінгів та заходів, спрямованих на практичне опрацю-вання вимог стандартів ланцюга постачання та використання торгових знаків FSC.

Нагадаємо, що книжкова фабрика «Юнісофт» є одним з перших українських поліграфічних під-приємств, що отримала сертифікат FSC. Сертифікат ТОВ «ХКФ Юнисофт» SGC-COC-010946. 

5

Тому для наших спеціалістів дуже важливо постійно поновлювати знання з структури, нормативної бази, інформаційних ресурсів FSC та практичного дотримання вимог стандартів FSC-STD-40-004 V 3-0 та FSC-STD-50-001 V 2-0.

Робота у групах для учасників включала здебільшого практичні завдання. Завдяки цьому ми змогли не тільки засвоїти весь необхідний матеріал, але й обмінятись безцінним досвідом з колегами.

2

Для кращого розуміння принципів та критеріїв FSC учасники мали нагоду виїхати на територію FSC-сертифі-кованого підприємства ВП НУБіП України «Боярська лісова дослід-на станція».

По закінченню щорічного тренінгу всі учасники отримали сертифікати та гарний багаж знань.

Відповідальне відношення до спожи-вання природніх ресурсів – важлива складова не тільки для поліграфічних українських підприємств, а й для бізнесу в цілому.

© 2011-2020 Книжкова фабрика UNISOFT Unisoft trademark facebookinstagramtwitter ПП «Юніcофт»
Адреса: 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13б
тел.: +38 (057) 730-17-13 (12)
info@unisoft.ua