UNISOFT

Видання книг - важлива і відповідальна справа

Співробітники книжкової фабрики «Юнісофт» виступили з доповіддями в ХНУРЕ

2

Результатом роботи на 1-й Міжнародній науково-технічній конференції «Поліграфічні, мульти-медійні та web-технології» (PMW 2016) став вихід збірки «Тези доповідей, том № 1», де були опубліковані статті учасників (Харківський наці-ональний університет радіоелектроніки, кафедра медіасистем і технологій).

Заступник головного технолога Ольга Вікторівна Мудра і начальник відділу ЗЕД Артем Миколайович Оберемок говорили про «Важливість мікроклімату у виробничому і поствиробничому процесах виготов-лення друкованої продукції» та «Перспективах технології доповненої реальності в друкованих виданнях».

3Як відзначили колеги "Юнісофт", не тільки людині необхідно створити комфортні умови для праці. Папір також «...погано себе почуває без дотримання певних кліматичних умов» (О.В. Мудра).

А.Н. Оберемок про розвиток ідей віртуальної реальності: «Додаткова реальність вико-ристовується в книжковій продукції, газетах і т.д. Ця особливість дозволяє об'єднати традиційну друковану продукцію з новими технологічними досягненнями...».

Ми впевнені, що наші знання та досвід у видавничій діяльності допоможуть студен-там ХНУРЕ, а також іншим профільним навчальним закладам, реалізувати себе в практичній площині, розширити кругозір і підготувати висококваліфікованих кад-рів для галузі.

http://pmw.nure.ua/index.php

© 2011-2020 Книжкова фабрика UNISOFT Unisoft trademark facebookinstagramtwitter ПП «Юніcофт»
Адреса: 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13б
тел.: +38 (057) 730-17-13 (12)
info@unisoft.ua