UNISOFT

Видання книг - важлива і відповідальна справа

На початку червня у Львові пройшло навчання "Практична реалізація вимог FSC стандартів ланцюга постачання, контрольованої деревини та використання торгових знаків"

2

В рамках практичного опрацювання вимог FSC® станадартів ланцюга постачання для сертифікованих підприємств необхідно постійно підвищувати кваліфікацію відповіда-льних осіб. 

Тому ми без вагань організували для представника друкарні «Юнісофт» можли-вість пройти навчання, закріпити знання з сертифікації ланцюга постачання за допомогою практичних завдань.

3

Також протягом навчання учасники обговорювали використання торгових знаків на продукції та в рекламних акціях.

Особливу увагу та захват викликала екскурсія на ділянку з розробкою лісосіки головного користування сертифікованого підприємства ДП "Жовківський лісгосп".

 

 

1

 

Директор Степан Сохнацький та відповідальні працівники дали необхідні знання та навички з правильного зберігання та маркування FSC контрольованої деревини.

Час промайнув швидко. Підсумовуючи захід, можемо з упевненістю стверджувати, що друкарня «Юнісофт» знає набагато більше про практичне дотримання вимог стандарту ланцюга постачання та використа-ння торгових знаків.

Тож продовжуємо впевнено працювати над питанням сертифікації книжкової фабри-ки.

https://ua.fsc.org/ua-ua/newsroom/event-news/id/242

© 2011-2020 Книжкова фабрика UNISOFT Unisoft trademark facebookinstagramtwitter ПП «Юніcофт»
Адреса: 61036, м. Харків, вул. Морозова, 13б
тел.: +38 (057) 730-17-13 (12)
info@unisoft.ua