Маніфест

КСВ (Корпоративна Соціальна Відповідальність) - це відповідальність підприємства за прямий та опосередкований вплив на економічну, екологічну та соціальні системи, в які воно вбудоване.

В концепцію корпоративної соціальної відповідальності входять такі головні аспекти як: корпоративне управління, права людини, трудові відносини, довкілля, відносини зі споживачами, розвиток громад.

Книжкова фабрика "Unisoft" в рамках своєї діяльності керується діючим Законодавством України, Кодексом Корпоративної етики "Unisoft" та Політикою соціальної відповідальності "Unisoft".

У 2018 році Forbes назвав найкращі соціально відповідальні компанії світу. Перше місце в списку займає технологічний гігант «Google». За ними йдуть «The Walt Disney Company» та «Lego», які в березні 2018 року оголосили про початок виготовлення своїх вироби із заводських джерел. Apple став цінним партнером фонду Malala, який працює над усуненням проблем освіти, безпеки та працевлаштування дівчат. Компанія інвестує в незабезпечені та маргінальні спільноти через проєкти з розширення їхніх можливостей. Окрім коштів, Apple забезпечила деякі американські школи власною технікою. Starbucks зобов’язався до 2025 року найняти 25 000 пенсіонерів у межах своїх соціально-відповідальних зусиль. Nike виділила $25 мільйонів та подарувала понад 32 тис. пар спеціальних кросівок медикам, що борються з COVID-19.

В Україні все більше компаній обирають напрямок КСВ. Бо саме так працює відповідальний бізнес, так створюється цінність бізнесу для суспільства і формується довіра.

Кодекс Корпоративної Етики

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ

МІСІЯ І СТРАТЕГІЯ КОМПАНІЇ

ЦІННОСТІ І ПРИНЦИПИ КОМПАНІЇЇ

ЕТИКА І СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ДІЇ, НЕСУМІСНІ З РОБОТОЮ КОМПАНІЇ

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РОБІТНИКІВ КОМПАНІЇ

РОБОЧИЙ ЧАС

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ КОМПАНІЇ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В КОЛЕКТИВІ

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З КЛІЄНТАМИ

КОМУНІКАЦІІ

НАВЧАННЯ, КАР'ЄРНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК

БЕЗПЕКА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ВДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ

Корпоративний Кодекс (далі – «Кодекс») містить зведення загальнокорпоративних норм та правил, які є обов'язковими до виконання всім співробітникам компанії «Юнісофт» (далі - Компанії).

Метою Кодексу Корпоративної Етики (далі – «Кодекс») є визначення стандартів діяльності Компанії та поведінки її робітників, спрямованих на підтримання етичних стандартів, якості обслуговування та зручності для Клієнтів, збільшення дохідності, фінансової стабільності та ефективності Компанії.

У своїй діяльності книжкова фабрика «Юнісофт» дотримується принципів соціальної відповідальності, корпоративних норм і правил відповідно до міжнародних стандартів.

Завдання Кодексу:

закріпити Місію та корпоративні цінності Компанії.

забезпечити усвідомлення Працівниками Компанії персональної відповідальності перед клієнтами, діловими партнерами та колегами за виконання своїх посадових обов'язків, свою роль у реалізації Місії Компанії.

визначити основи взаємовідносин Компанії з клієнтами, діловими партнерами, органами державної та муніципальної влади, конкурентами та працівниками Компанії, захистити інтереси клієнтів, ділових партнерів та працівників Компанії.

Цей Кодекс не порушує загальновизнаних принципів та норм міжнародного права, законодавства України, правил та принципів ділової взаємодії, з урахуванням досвіду роботи Компанії, етичних норм, конкретних потреб та умов діяльності Компанії.

Цей Кодекс містить загальнообов'язкові правила поведінки, які поширюються на всіх працівників Компанії, незалежно від рівня займаної посади, зокрема власників та вище керівництво Компанії, і є основою для визначення моделей поведінки співробітників.

Ми бачимо нашу місію в тому, щоб побудувати «ідеальну країну» в масштабах нашого підприємства, зробити книгу доступною та популярною, а підростаюче покоління та дорослих – наповнити добром, знаннями, цінностями. Ми запрошуємо всіх у захоплюючу спільну подорож сторінками книг.

Виконанню Місії Компанії сприяє:

Менеджмент - управління успіхом. Професійний менеджмент у всіх напрямках діяльності Компанії є основою для досягнення успіху та конкурентоспроможності Компанії. Компанія впроваджує на практиці передові методи управління та прагне відповідати міжнародним стандартам.

Інновації – використання передових технологій. Наша Компанія націлена на використання передових технологій у всіх сферах своєї діяльності. Ми відкриті до всіх нових досягнень науково-технічного прогресу, які дозволять нам досягти найбільшої ефективності бізнесу.

Вдосконалення – безперервний процес. Компанія є організацією, що безперервно розвивається, самовдосконалюється і самонавчається, використовує для цього принципи стратегічного планування та загального менеджменту якості.

Персонал – ми поважаємо людей, які працюють у нашій Компанії, через створення сприятливого психологічного та професійного клімату для їхньої роботи. Ми прагнемо стабільності кадрового складу, рівного ставлення до всіх працівників, підвищення добробуту співробітників, заохочення особистого та професійного зростання. Колектив нашої Компанії – це дружні та впевнені у собі професіонали.

Ініціатива – завжди заохочувана. У Компанії вітається та заохочується розумна ініціатива та творчий підхід до роботи за дотримання принципу субординації та існуючих рамок повноважень.

Ясність цілей – завжди знати, що і як ми хочемо досягти. Успіх Компанії: чітка постановка цілей та визначення шляхів їх досягнення на всіх рівнях управління.

Цінності Компанії:

Співробітники. Ми є Компанія професіоналів, орієнтованих на результат. Ми високо цінуємо лояльність співробітників до Компанії. Ми заохочуємо професійний та особистісний розвиток співробітників у рамках реалізації місії Компанії.

Партнери – ми цінуємо та поважаємо своїх Клієнтів та Постачальників.

Чесність - діяльність Компанії та її працівників заснована на чесності та порядності. У всіх діях та рішеннях ми спираємося на чинну законодавчу базу України.

Благополуччя – ми цінуємо благополуччя Компанії та кожного працівника окремо. Ми прагнемо до підвищення добробуту працівників, їх соціальної захищеності та задоволеності своєю працею.

Результат – у своїй діяльності ми орієнтовані на результат. Ми цінуємо в працівниках уміння його досягати.

Ім'я Компанії "UNISOFT" - це слово, що об'єднує людей, що викликає почуття гордості та причетності до Компанії.

Репутація Компанії – ми дбаємо про репутацію Компанії та будуємо нашу діяльність за принципами, що сприяють її підвищенню.

Принципи діяльності:

Турбота про людей – ми дбаємо про співробітників Компанії, їх розвиток та професійне зростання.

Прагнення бути найкращими – ми прагнемо бути найкращими – кожен у своїй галузі, сприяючи лідерству Компанії.

Відношення – ми прагнемо зробити все для успішної довгострокової діяльності Компанії. Ми ухвалюємо рішення, виходячи з особистої відповідальності за Компанію.

Обов'язковість – ми робимо все можливе до виконання взятих на себе зобов'язань, цінуємо відповідальність, порядність і дисципліну.

Творчий підхід до справи – ми вітаємо і реалізуємо нові ідеї, що дозволяють вирішувати завдання, що стоять перед нами, досягати високої якості та ефективності діяльності. Ми прагнемо, щоб кожен працівник максимально використовував свої здібності.

У питаннях етичної та соціальної політики Компанія орієнтована на положення та принципи, які відображені у Кодексі поведінки групи компаній «Егмонт».

Книжкова фабрика «Unisoft» вважає, що основні людські права дітей та людей мають бути захищені. Ми не використовуємо дитячу працю, будь-яку примусову чи недобровільну працю. У Компанії не допускається дискримінація за ознакою релігії, раси, віку, національності, соціального чи етнічного походження, сексуальної орієнтації, статі, політичних поглядів чи інвалідності.

У Компанії розроблено та введено в дію «Соціальну політику», згідно з якою співробітники можуть отримувати винагороди та допомогу у скрутних життєвих ситуаціях.

Книжкова фабрика "Unisoft" - соціально відповідальна компанія. Ми несемо відповідальність перед суспільством, в якому функціонуємо, окрім і понад забезпечення ефективності, зайнятості, прибутку та дотримання закону.

Соціальна відповідальність «Unisoft» діє у таких сферах, як захист довкілля, підтримка благополуччя суспільства (допомога соціально вразливим групам населення, участь у соціальних проектах, спрямованих на популяризацію книг та читання).

В Компанії категорично недопустимо:

крадіжки, дача та отримання хабарів, у тому числі у вигляді «відкатів», брехня, спотворення звітної інформації, завдання навмисного матеріального та морального збитку Компанії, навмисне псування майна, образа та приниження гідності колег, споживачів, партнерів та конкурентів;

перебування на робочому місці та в робочий час у стані алкогольного сп'яніння;

прийом наркотичних чи психотропних засобів;

застосування фізичної сили стосовно колег;

розголошення комерційної та професійної таємниці, висловлювання, що ганьблять репутацію Компанії, її керівників, як у зовнішніх, так і у внутрішніх колах, ЗМІ тощо;

заняття особисто чи через довірених осіб будь-якою комерційною діяльністю у сегментах ринку, де представлена ​​Компанія.

використання свого службового становища в корисливих та інтимних цілях, на користь політичних партій, громадських для пропаганди їхньої діяльності;

проведення неузгоджених з керівництвом зустрічей, проведення переговорів, розповсюдження інформації зі співробітниками фірм-конкурентів щодо діяльності Компанії.

невихід на роботу без поважної причини, без попередження співробітника HR відділу та керівника підрозділу, розцінюється як ПРОГУЛ.

Співробітник Компанії має право на:

забезпечення організаційно-технічних умов, необхідних для якісного виконання посадових обов'язків;

участь за своєю ініціативою у конкурсі на заміщення будь-яких вакантних посад;

просування по службі, збільшення грошового змісту з урахуванням результатів та стажу роботи, рівня кваліфікації;

ознайомлення з усіма матеріалами своєї особистої справи, відгуками про свою діяльність та іншими документами, залучення до особистої справи;

проведення на його вимогу службового розслідування для спростування відомостей, що ганьблять його честь та гідність;

внесення пропозицій щодо вдосконалення своєї діяльності та бізнес-процесів Компанії в цілому.

своєчасну виплату заробітної плати відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи.

на надання щорічної основної відпустки загальною тривалістю не менше 24 календарних днів.

Всі робітники Компанії зобов’язані:

дотримуватись встановлених у Компанії ПВТР, посадових інструкцій, положень та регламентів;

підтримувати рівень кваліфікації, необхідний для якісного виконання посадових обов'язків;

не розголошувати комерційну та іншу охоронювану законом таємницю та конфіденційну інформацію, що стосується діяльності Компанії, незалежно від характеру та способу її отримання, а також не розголошувати відомості, що стали відомі робітнику у зв'язку з виконанням посадових обов'язків, відомості, що стосуються приватного життя, честі та гідності своїх колег та клієнтів Компанії;

дотримуватись передбачених законодавством заходів пожежної безпеки, правил та інструкцій з охорони праці;

дотримуватись пропускного режиму (пересування осіб, які не є співробітниками, по території підприємства лише у супроводі та за наявності дозволу керівника (службової записки на ім'я керівника).

В основі вимог, що регламентують поведінку співробітників Компанії на робочих місцях, є принцип результативності.
Робочий день всіх працівників визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку (ПВТР).

Співробітники Компанії можуть відступати від тимчасового розпорядку, якщо це вимагає виконання робочих завдань. У всіх випадках відхилення працівника від затвердженого розпорядку потрібне узгодження безпосереднього керівника.

Після закінчення робочого дня працівникам слід упорядкувати своє робоче місце, враховуючи існуючі в Компанії вимоги до норм санітарної, інформаційної та пожежної безпеки, чинних правил та процедур.

Крім робочого часу, для роботи кожному співробітнику потрібні певні ресурси: гроші, обладнання, програмне забезпечення, інформація та інше. Компанія бере на себе зобов'язання забезпечити кожного співробітника всім необхідним для ефективної роботи.

Кожен співробітник бере на себе зобов'язання використовувати ресурси Компанії, що є в його розпорядженні, максимально ефективно і виключно в робочих цілях.

Кожен співробітник Компанії зобов'язаний дбайливо ставитися до наявних у його розпорядженні ресурсів, не допускати їх нераціонального та нецільового використання, пошкодження, втрати, передачі в треті руки.

Компанія негативно ставиться до шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, надмірне вживання алкоголю та ін.

Компанія негативно ставиться до використання її приміщень не для основної діяльності навіть у позаробочий час. Винятки допускаються лише для організації занять співробітників з метою підвищення їх кваліфікації та професіоналізму, проведення загальнокорпоративних свят, санкціонованих керівництвом Компанії.

Принципи взаємовідносини

Ми працюємо в єдиному колективі, «Юнісофт», і результати роботи одного співробітника часто пов'язані з результатами роботи іншого.

Абсолютним принципом у взаєминах усередині колективу є принцип корпоративної згуртованості та відповідальності за кінцевий результат.

Для того, щоб побудувати максимально ефективну та комфортну взаємодію між співробітниками, у Компанії діють такі принципи:

У спілкуванні слід керуватися взаємоповагою, ввічливістю та доброзичливістю. Зовсім необов'язково дружити з усіма, але ставитися до людей, з якими спілкуєшся, доброзичливо і шанобливо необхідно хоча б для того, щоб отримати таке саме ставлення у відповідь.

У робочій обстановці має сенс лише конструктивне спілкування, спрямоване на результат.

Відкритість та чесність – необхідні умови роботи співробітників Компанії. Ми не приймаємо будь-яких прихованих інтриг та маніпуляцій усередині нашої команди.

Якщо Вам потрібна допомога, перше, що слід зробити – це сказати про таку необхідність. У цьому випадку будь-якому співробітнику буде надано допомогу. Перший крок у вирішенні будь-якої проблеми – це її позначення. Попросіть допомоги, викладіть ваше прохання у службовій записці - і Вам допоможуть. У свою чергу, будьте готові допомогти тому, хто звернеться до вас.

Не приховуйте своїх помилок. Не помиляється лише той, хто нічого не робить.

Якщо Ви вважаєте, що роботу на якійсь ділянці можна покращити, не зволікайте з пропозицією. Компанія вітає та заохочує пропозиції та ініціативу співробітників, спрямовані на покращення діяльності Компанії.

Якщо Вам щось неясно в роботі, негайно ставте питання компетентним людям.

Уникайте особистих оцінок людей у ​​роботі. Кожна людина гідна другого шансу навіть у разі невдачі.

Висловлюйте позитивні оцінки роботи інших людей наскільки можна публічно.

Висловлюйте негативні оцінки роботи інших людей по можливості приватно.

Керівництво та співробітники Компанії повинні докладати максимум зусиль для створення в колективі атмосфери взаємної довіри, поваги та взаємовиручки. Однак це має бути довіра впевнених у собі професіоналів, а не готовність прощати будь-які помилки через особисту симпатію. Адже якщо один припустився помилки, недбало поставився до роботи, то іншому доведеться виправити її і виконати більший обсяг роботи. Це несправедливо та неприйнятно. Кожен співробітник знає свої обов'язки, які він повинен виконувати якнайкраще, щоб, по-перше, реалізувати свій потенціал цільної творчої особистості, а по-друге, не створювати додаткових труднощів своїм колегам та товаришам по команді. Таке ставлення до роботи створює міцну основу для щирих дружніх відносин.

На території Компанії всім співробітникам слід обов'язково вітати один одного та відвідувачів незалежно від ступеня знайомства. Для зміцнення довіри та поваги слід бути точними у виконанні зобов'язань та домовленостей, чесними та відкритими стосовно колег. Кожен підрозділ взагалі, і співробітник Компанії зокрема, робить свій внесок у досягнення спільних цілей, тому роз'єднувальна позиція «ми» та «вони» стосовно колег є неприйнятною.

У своїй роботі слід бути справжніми професіоналами – Ваше особисте ставлення до колеги не повинно жодним чином виражатись та впливати на результати спільної роботи.

Маючи власну точку зору у професійних питаннях, співробітнику Компанії слід захищати її у відкритому та конструктивному діалозі. Діалог повинен проходити в коректній формі, що не допускає натяку на образи. У Компанії заборонено ведення розмов, які стосуються честі та гідності інших співробітників, питаннь заробітної плати, пільг та переваг, якщо це не викликано службовою необхідністю.

Пошук оптимального рішення часто пов'язані з конфліктами чи суперечками. Співробітники Компанії повинні прагнути запобігати та не допускати конфліктних ситуацій.

У Компанії допускаються лише конструктивні конфлікти, пов'язані з конкретними виробничими питаннями чи робочими моментами і лише у разі неможливості усунути суперечність іншим шляхом. Основна риса конструктивного професійного конфлікту – він ніколи не переходить на особистості. Суперечку можна вести через розбіжності в рішеннях, а не через взаємні особисті претензії і тільки в коректній формі.

Якщо конфлікт не може бути вирішений зусиллями двох конфліктуючих сторін, він повинен бути вирішений за допомогою втручання третьої сторони. Як третя сторона може виступати безпосередній керівник конфліктуючих сторін. При цьому після прийняття третьою стороною відповідного рішення конфлікт вважається вичерпаним, і обидві сторони зобов'язані виконувати прийняте рішення. Безпосередньому керівнику, у разі втручання у конфліктну ситуацію, необхідно дотримуватися принципу клієнторієнтованості.

Основний пріоритет Компанії – це її Клієнти та Замовники продукції, їх потреби та проблеми. Для підтримки та зміцнення взаємовигідного, плідного співробітництва, співробітникам Компанії слід оперативно реагувати на потреби та запити Клієнтів і Замовників, що змінюються, безперервно покращувати якість їх обслуговування.

Співробітникам, незалежно від посади та виконуваних функцій, слід неухильно дотримуватися таких правил у відносинах з Клієнтами Компанії:

зустрічати та проводити Клієнта привітною усмішкою, бути ввічливими та коректними у спілкуванні, надавати Клієнту необхідну допомогу, виявляти зацікавленість у вирішенні тих його проблем, які пов'язані з послугами, що надаються Компанією;

демонструвати готовність до спілкування з Клієнтом. Поважати особу та інтереси клієнтів Компанії, бути чесними та пунктуальними при виконанні своїх зобов'язань. Дорожити часом та ресурсами Клієнтів, не допускати затягування у вирішенні питань;

цінуючи свою репутацію та гідність, співробітники повинні уникати особистої моральної залежності від Клієнтів, а також прийняття на себе зобов'язань, що виходять за межі їхньої компетенції та повноважень;

своєчасно давати зворотний зв'язок та реагувати на запит Клієнта.

Прийом у керівництва Компанії з особистих питань

Прийом працівників з особистих питань директором Компанії проводиться щодня у робочі дні.

Робочі наради, зустрічі, переговори

Робочі наради, зустрічі та переговори призначаються на певний час, виходячи з інтересів та можливостей усіх учасників. Тому своєчасна присутність на цих заходах є обов'язковою для кожного співробітника Компанії. Запізнення на робочі наради, зустрічі та переговори не допускаються. У разі неможливості присутності на запланованому заході в обумовлений час, співробітнику необхідно завчасно повідомити про це безпосереднього керівника та інших зацікавлених осіб.

Відповідальний (ініціатор) за організацію наради/зустрічі/переговорів зобов'язаний:

заздалегідь визначити необхідний склад учасників;

погодити з усіма учасниками дату, час, місце проведення та тему наради/зустрічі/переговорів;

підготувати та направити на ознайомлення всім учасникам необхідні роздаткові матеріали та робочі документи;

у разі зміни часу або місця проведення наради/зустрічі/переговорів негайно проінформувати про це всіх учасників.

Учасники наради/зустрічі/переговорів зобов'язані:

заздалегідь ознайомитися з отриманими роздатковими матеріалами та робочими документами;

у разі неможливості взяти участь у нараді/зустрічі/переговорах, повідомити про це всіх учасників та забезпечити участь у нараді/зустрічі/переговорах свого заступника;

приходити на нараду/зустріч/переговори заздалегідь (за 5 хвилин до початку).

У разі зміни будь-якого процесу, який стосується діяльності всіх співробітників Компанії, необхідно винести це питання на загальне обговорення на найближчій нараді. В іншому випадку, такі дії/зміни не можуть бути введені в дію.

Телефонні розмови

Співробітнику, який дзвонить по телефону або відповідає на зовнішній телефонний дзвінок, необхідно, в першу чергу, привітатись та представитися співрозмовнику. В Компанії рекомендована така форма: «Доброго дня. Компанія "Юнісофт". Ім'я, Прізвище, слухаю Вас…». Знімати слухавку слід не пізніше третього дзвінка.

Не слід залишати без уваги дзвінки на телефон тимчасово відсутнього колеги – дайте відповідь на дзвінок і попросіть передзвонити пізніше, вказавши передбачуваний час повернення потрібного співробітника.

Співробітникам, які мають корпоративні мобільні телефони, слід тримати їх увімкненими протягом усього робочого часу. Якщо співробітник не має можливості прийняти телефонний дзвінок на даний момент, він зобов'язаний повідомити про це адресата та передзвонити протягом 2-х годин.

Листування

У процесі діяльності Компанії постійно виникає необхідність взаємодії (листування) співробітників як між собою, так і з Клієнтами та іншими зовнішніми організаціями. При цьому все листування можна розділити на офіційне та неофіційне.

Офіційне листування з Клієнтами Компанії та іншими зовнішніми організаціями здійснюється тільки з корпоративної пошти шляхом надсилання їм офіційних документів. У разі потреби до офіційного документа можуть бути додані додаткові документи.

Вид доставки (пошта, служба експрес-доставки, кур'єр) документів встановлюється у кожному конкретному випадку індивідуально, виходячи з міркувань економічної доцільності та зручності, а також з урахуванням вимог отримувача.

Компанія проводить регулярні навчальні заходи, які спрямовані на розвиток компетенцій співробітників.

Навчання персоналу проводиться за кількома напрямками: індивідуальне та групове навчання керівників, цільове навчання, підвищення кваліфікації.

Компанія надає всім працівникам рівні можливості для професійного розвитку. У Компанії проводиться робота із кадровим резервом.

Керівники підрозділів повинні забезпечувати кар'єрне зростання, як вертикальне (підвищення на посаді), так і горизонтальне (розширення зони відповідальності, набуття нових знань та навичок) співробітників своїх підрозділів та свій власний.

Компанія, зберігаючи принцип поваги до особистого життя співробітників, залишає за собою право регламентувати поширення інформації про діяльність Компанії.

Співробітники Компанії зобов'язані дотримуватись умов збереження комерційної таємниці, забезпечувати та дотримуватися конфіденційності отриманої інформації відповідно до «Договору про комерційну таємницю».

Співробітники Компанії повинні стежити за збереженням її матеріальних та нематеріальних активів.

Кожен співробітник Компанії зобов'язаний піклуватися про безпеку Компанії і не завдавати їй шкоди якоюсь своєю дією або бездіяльністю

Відповідальність за дотримання Кодексу лежить на кожному співробітнику Компанії.

HR-відділ зобов'язаний ознайомити працівників із цим Кодексом.

Керівництво Компанії вважає своїм обов'язком постійне вдосконалення Корпоративної політики.

Цей Кодекс щорічно може переглядатися та доповнюватися.

Дотримання корпоративних процедур та норм обов'язкове для всіх співробітників Компанії, проте, не слід застосовувати їх механічно, без урахування конкретних обставин та забуваючи про здоровий глузд.